Velkommen

 

Angerlarsimaffik Uulineq, Autismeinstitution Grønland

Døgninstitution for børn, unge og voksne med autisme

Kalaallisut
dansk
English

Copyright © 2017 Uulineq.com

Velkommen til Angerlarsimaffik Uulineq,

Autismeinstitution Grønland

Kort presentationsvideo fra 2017 lavet af Melvin og Ilasiaq, som en del af deres filmprojekt.

Vi er en døgninstitution for børn, unge og voksne med autisme.

 

Vi er fordelt i tre bygninger med børneafdelingen i den gamle bydel “Myggedalen” i Nuuk, hvor også hovedkontoret befinder sig.

 

Vi arbejder ud fra Teacch konceptet.

 

Vores målgruppe er børn mellem 6 og 14, unge mellem 15 og 18 år og voksne, med autisme spektrum forstyrrelser.

 

Visitation til Uulineq sker gennem institutionens forstander i samarbejde med PPR, kommunerne, skolerne og sundhedsvæsenet.

Organisationen

Uulineq bestå af tre afdelinger, Uulineq, Suluppaluk og Qiimaneq. På nuværende tidspunkt er afdelingerne indrettede som henholdsvis børne-, unge- og voksenafdeling, men dette kan ændre sig hvis beboersammensætningen og samfundets behov forandres.

 

Beboerne er dels placeret efter alder, men også efter udviklingstrin og diagnose. Vi har lynende intelligente beboere med Aspergers Syndrom. I den anden ende af det autistiske spektrum har vi retarderede beboere, uden sprog, med infantil autisme.

 

Uulineq er en dynamisk institution som tilpasser sig efter både samfundets og beboernes behov. Vore indskrevne børn og unge bliver ældre, og nye børn har behov for indskrivning.

 

Vi arbejder målrettet på at vore beboere indfrier deres fulde potentiale. En del af dem er allerede under uddannelse eller på arbejdsmarkedet, og vil på et tidspunkt kunne klare sig i en beskyttet boligform. Vi kan på sigt udskrive beboere til langt mindre indgribende foranstaltninger og en mere normalt tilværelse.

Personalet

Beboeren har en kontaktperson, der fungerer som den primære kontaktperson, men der er også et mindre team af medarbejdere, som i fællesskab udarbejder individuelle handlingsplaner med mål og fokuspunkter for den enkelte beboer, i et tæt samarbejde med forældre, skole og arbejdspladser.

 

Personalegruppen er sammensat således, at vi bedst muligt kan varetage ansvaret for beboernes trivsel og udvikling.

 

Vi har uddannede pædagoger, lærere, ergoterapeut, farmakonom, SOSU assistent, kontorfuldmægtig, musikere og kunstnere, fotograf, fisker/fanger, idrætsfolk, sejlere, socialrådgiver, naturvejleder, leder og erfarne medhjælpere med mange kompetencer.