Visitation

 

Angerlarsimaffik Uulineq, Autismeinstitution Grønland

Døgninstitution for børn, unge og voksne med autisme

Kalaallisut
dansk
English

Copyright © 2017 Uulineq.com

Visitation

Visitationsudvalgets forretningsorden v/ Angerlarsimaffik Uulineq

 

I henhold til Grønlands hjemmestyrets bekendtgørelse af 29. December 1994 om døgninstitutioner for børn og unge, samt personer med vidtgående handicap, kap. 4 §13 stk. 2 om visitation og visitationsudvalget, er følgende gældende for Angerlarsimaffik Uulineq:

 

Visitationsudvalget består af institutionens forstander, souschef og afdelingsledere. Forstanderen er formand for udvalget.

 

Visitationssagerne modtages på døgninstitutionen fra ansøgers hjemkommunen. Forstanderen indhenter eventuel yderligere oplysninger hos hjemkommunen, hvis dette har relevans i forhold til at behandle sagen.

 

Visitationsudvalgsmøderne fastsættes efter behov og forstanderen er den der indkalder og skriver mødereferat beslutningen.